Babiččino údolí – Ratibořice

Toto malebné údolí, kde vráska času na sebe nedá znát, je jedním z nejnavštěvovanějších míst na východě Čech. Z údolí je cítit příjemná atmosféra, která nás nabádá přenést se do románu Babička. Ba i dokonce doufáme, že se kolem nás proženou Sultán a Tyrl, že zahlédneme Barunku a její sourozence, jak si hrají, či samotnou babičku, jak je zpovzdálí pozoruje.

Publikováno: 12. 05. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Zámek Ratibořice

Romantický zámeček je úzce spjatý s Babiččiným údolím. Žila zde vévodkyně Vilemína Zaháňská, která byla Boženě Němcové předobrazem paní kněžny. Vévodkyně nechala přestavět zámek ve stylu klasicismu a empíru, načež si ho zvolila za své letní sídlo. Vilemína byla nejen velmi půvabná a bohatá šlechtična, byla to i mistrná politička. Za její doby byl zámek sídlem, kde si podávala ruku celá Evropa.

Zámek Ratibořice

Božena Němcová

Významná spisovatelka české literatury z období 19. století. Byla to vlastenka, která bojovala nejen za emancipaci žen, ale i národa. Božena Němcová napsala spousty děl. Avšak v mém případě si vždy pod jejím jménem okamžitě vybavím její nejznámější dílo Babička, které dominuje její tvorbě. V tomto díle se inspiruje svým dětstvím, které prožila v Ratibořicích se svojí rodinou, ale hlavně se svojí babičkou Marii Magdalénou Novotnou.

Božena Němcová

Babiččin pomník

Pomník utváří sousoší Babičky a jejích vnoučat, kde nechybí ani Sultán s Tyrlem. Akademický sochař Otto Gutfreund vyobrazil sousoší v situaci, kdy se děti s babičkou společně vracejí ze mlýna a hledí na nebe. Každý z nich se snaží najít svou hvězdičku, jelikož dle babiččiných slov každý člověk má na nebi hvězdu, která pro něho svítí. Hvězdy lidí Bohem vyvolených jasně září a pak jsou tu lidé jako Viktorka, jejichž hvězdy jsou zakalené.

Babiččin pomník

Staré Bělidlo

Půvabná roubená chaloupka, kde se odehrává značná část děje z románu Boženy Němcové. Původní Staré bělidlo se nacházelo vedle zámeckého skleníku, které bylo roku 1820 strženo. V nynější době chaloupka stojí poblíž splavu, kde spisovatelka Němcová prožila se svými dětmi klidné léto a zavzpomínala si tu na dětství. Staré bělidlo dodnes každoročně navštěvují tisíce příznivců Babičky a taktéž její spisovatelky. Toto místo je otevřené pro všechny, kdo se chtějí podívat a taktéž vstupné je pro všechny zcela zadarmo.

Staré Bělidlo

Viktorčin Splav

Starý dřevěný splav prošel do nynější podoby několika změnami, kdy první změna byla již v polovině 19. století. Právě na tomto místě, Viktorka každým dnem zpívala ukolébavky v žalu pro své dítě. „Tu vidím vycházet Viktorku z lesa… běží tak lehce, až člověku se zdá, země že se nedotýká. To utíkala také tak z lesa a zrovna ku splavu… vidím, že cosi zahazuje do vody a slyším ji tak divoce se zasmát, až se mi vlasy zježily... Viktorka sedla si na pařez a zpívala… Nota byla k ukolébavce, již zpívají matky dětem.“

NĚMCOVÁ, Božena a Jan KABELÍK. Vybrané spisy Boženy Němcové: Babička. Telč: Knihkupectví Emila Šolce, 1903.

Viktorčin Splav

Peklo Náchod

Peklo Náchod

Rohatí čerti s vyplazeným jazykem, řinčení řetězů, zápach síry a žalostný křik hříšníku, přesně takhle si představujeme peklo. Avšak, když vyrazíte na výlet do Pekla…


Muzeum Merkur

Muzeum Merkur

Všichni si vzpomínáme na zlatá léta našeho dětství, které jsme strávili několik hodin sezením u stavebnice. Auta, vláčky, domy, zvířátka a nejrůznější unikátní díla. Bylo toho…


Pevnost Josefov

Pevnost Josefov

Temné podzemní chodby, které se táhnou několik kilometrů, až se zdá, že nemají konce. Mohutné bastiony jejichž úloha nebyla nikdy naplněna. Roku 1780 nechal císař Josef…


ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové

Vyrazte do zoologické zahrady navštívit všelijaká zvířátka z různých koutů světa. Na své si tu přijdou jak malí, tak i dospělí návštěvníci. Nahlédněte do …


Zámek Náchod – koruna vrcholu města Náchod

Zámek Náchod – koruna vrcholu města Náchod

Náchodský zámek se pyšní svou krásou, která zaujme již před příjezdem do města. Má svou zajímavou historii, jenž sahá až do jeho založení ve 13. …

X
Penzion Rozálie v Náchodě hodnocení